حسابداری

حسابداری

 علوم انسانی جایگاه و موقعیت خاصی در پیشرفت علمی و نظریه پردازی‌های بومی دارد. یكی از راه‌های رشد علمی و تولید دانش در جامعه، نظریه پردازی در حدود علوم انسانی و تعیین حدود این علم است. خوشبختانه امروزه نقش علم انسانی در پیشرفت علمی جامعه برای اكثر نظریه پردازان و اندیشمندان مشخص گردیده است. از این رو ارائه تعریف و حدودی معین برای علوم انسانی نقش مهمی در این امر خواهد داشت. گروه علوم انسانی یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی از عهده انجام وظایف ، مدیریت، نظارت و اجرای پروژه های حسابداری در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای جامعه را در این زمینه برآورده سازند.   در این راستا رشته حسابداری در سال 1392 در مجتمع آموزش عالی سراوان تاسیس گردید، و اولین گروه دانشجویان این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 وارد دانشگاه شدند که تعداد آنها حدود 30 نفر بوده است. قابل ذکر است که دروس ارائه شده در گروه مرکب از مجموعه دروس نظری، عملی و کارآموزی میباشند، طول متوسط دوره چهار سال میباشد که کلیه دروس این دوره در7 نیمسال برنامه ریزی شده اند، طول هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل میباشد، هر واحد درسی 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد.

واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی ارائه شده 138 واحد می باشد:
دروس عمومی: 20 واحد
دروس پایه: 52 واحد
دروس اصلی و تخصصی الزامی: 64 واحد
دروس اختیاری: 2 واحد
قابل ذکر است که فارغ التحصیلان رشته حسابداری دارای قابلیت و توانایی به عنوان مهندس و کارشناس حسابدار در تمامی ادارات و ارگان های دولتی می باشند.

سیلابس رشته حسابداری