علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

 علم اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند.دانش اقتصاد نظری به عنوان علم بهینه یابی به دنبال یافتن پاسخ هاي سه پرسش اساسی است که عبارت اند ازچه چیز تولید کند؟ چگونه آن را تولید کند؟ و براي چه کسی تولید کند؟ در این راستا تربیت متخصصینی که با کمترین هزینه به این پاسخ ها دست یابند، هدف اصلی رشته اقتصاد نظری است.
گروه علوم اقتصادي در مجتمع آموزش عالي سراوان از مهر ماه سال 1393 و با پذيرش اولين دوره دانشجويان در گرايش اقتصاد نظري شروع به کار نمود.

سیلابس رشته علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد نظری